FI | SV |

MIKÄ

Suoja ry:n tarkoituksena on ratkaista rakennusten ja rakennetun ympäristön perustavanlaatuisia ekologisia, kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia ja samalla uudistaa rakennustekniikkaa ja -taidetta.

Suoja ry toimii kestävän rakentamisen asiantuntijana keskustellen viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa, luennoiden suurelle yleisölle, rakentamisen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä ottaen osaa julkiseen keskusteluun.

 

MIKSI

Rakentaminen on ihmiskunnan suurimittakaavaisinta toimintaa. Niinpä myös rakennusmateriaalien absoluuttinen kulutus on suunnatonta. Nykyrakennuksia ei voida ylläpitää, eivätkä ne kestä aikaa. Nykyään rakennetaan niin monimutkaisia rakenteita, ettei niitä voida hallita. Rakennetaan aineista, jotka prosessoidaan raskaasti ja seostetaan haitallisiksi niin ihmiselle kuin maanpäälliselle ravinnekierrolle. Suuri osa rakennusmateriaaleista on peräisin ehtyvistä lähteistä. Suuri osa rakennusmateriaaleista kertyy. Materiaalineutraaliuden nimissä aineita käytetään ikään kuin ne olisivat yhdenvertaisia. Samalla jätetään huomiotta, että aineilla on muitakin ominaisuuksia kuin ihmisten niille sopimat.

Suomessa 1960-luvulla alkanut ja yhä jatkuva monimutkaisiin materiaalikerroksiin ja tiiviisiin synteettisiin materiaaleihin perustuva rakentaminen on uhka niin ympäristölle kuin  asukkaan terveydelle ja sijoitukselle. Nykyaikainen rakennus epäonnistuu siis usein perimmäisessä tehtävässään toimia suojana. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

 

MITEN

Kestävä rakentaminen ei ole vaikeata, nykyrakentaminen on. Kestävän rakentamisen peruskysymykset ovat seuraavat: mistä rakennusaineet tulevat, minne ne päätyvät ja missä ajassa sekä pystyvätkö rakennukset siinä välissä tarjoamaan ihmisille suojaa.

Rakentamisessa paras tapa vähentää raaka-aineiden ylikulutusta on tehdä yksinkertaisia, ylläpidettäviä ja siten pitkäikäisiä rakenteita. Paras tapa varmistaa ympäristön terveys on käyttää vain sellaisia aineita, jotka eivät häiritse maanpäällistä ravinnekiertoa. Paras tapa vähentää rakennustuotteiden valmistuksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta on lopettaa raskas prosessointi ja seostus. Samat periaatteet turvaavat myös kansanterveyden ja kansantalouden.

On olemassa maallikkoevidenssi siitä, että maanpäällistä ravinnekiertoa häiritsemättömistä materiaaleista rakennettu rakennus voi kestää vuosisatoja. Tätä rakennuskantaa ei ole kuitenkaan vielä perusteellisesti tieteellisesti tutkittu, eikä sen rakenteellista toimivuutta ole osattu simuloinnein todentaa. Vaikka käytettävissä olisivat nykyään kaikki teollisen työstön tarkat ja nopeat menetelmät, näitä mahdollisuuksia ei ole osattu vielä sovittaa yhteen teollisessa rakentamisessa. Rakentamisen uudessa murroksessa riittää paljon palkitsevaa työtä. 

YHTEYSTIEDOT
Jonas Löfroos Puheenjohtaja arkkitehti
Markus Heinonen Varapuheenjohtaja arkkitehti
Ransu Helenius   puuseppä, rakennusinsinööri, arkkitehti
Robin Landsdorff   arkkitehti
Lars-Erik Mattila   puuseppä, arkkitehti
Frans Saraste   tutkija, arkkitehti
 
sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi@suoja-ry.fi

ARTIKKELIT

Jonas Löfroos: Runkotason kysymys

Ransu Helenius: Energiatehokkuus ≠ ekologisuus

 

DIPLOMITYÖT

Lars-Erik Mattila: Tulevaisuuden kerrostalo

Jonas Löfroos: Vaatimukset ekologisesti kestävälle rakennukselle -
Rakennussuunnittelu aineen kiertokulun ehdoilla

Robin Landsdorff: Aika ennen elinkaariajattelua -
Asunto Oy Kapteeninkatu 11 esimerkkinä ekologisesti kestävästä rakentamisesta

Markus Heinonen: Puukerrostalokortteli Tampereen Isokuuseen -
puujulkisivuverhoukset asuinkerrostalojen arkkitehtuurissa

Yhdistyksen säännöt
© Suoja ry 2022. All rights reserved.